điều lệ đảng cộng sản việt nam, đại hội 12

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tài liệu quan trọng định hướng hoạt động của Đảng, được cập nhật và thông qua tại Đại hội XII, đánh dấu bước tiến mới trong sự phát triển và hiện đại hóa của Đảng. Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của thời đại, nâng cao hiệu quả hoạt động Đảng, cũng như thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Mục I: Điều Lệ Cơ Bản

1. Vai Trò và Mục Tiêu: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, với mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa và thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  

2. Nguyên Tắc Lãnh Đạo: Đảng Cộng sản Việt Nam tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo của Lênin, Mác, Hồ Chí Minh; đảm bảo sự đoàn kết và sự lãnh đạo mạnh mẽ, đồng thời tôn trọng quyền dân chủ nội bộ và sự đa dạng quan điểm.

3. Tính Chất Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, làm việc vì lợi ích chung của nhân dân, chứ không phục vụ cho lợi ích của một số lớp nhất định.

Mục II: Tổ Chức và Hoạt Động

1. Cơ Cấu Tổ Chức: Đảng Cộng sản Việt Nam có cấu trúc tổ chức từ cơ sở là các chi bộ đến cấp trung ương, đảm bảo sự kết nối chặt chẽ giữa lãnh đạo và cơ sở.

2. Hoạt Động Đảng: Hoạt động của Đảng tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đảm bảo tính đoàn kết và sự phát triển bền vững của Đảng.

3. Phong Trào Đảng: Đảng khuyến khích sự tích cực tham gia của các thành viên trong các phong trào xã hội, từ phong trào công nhân đến phong trào thanh niên, để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước.

Mục III: Đảng Với Dân Chủ

1. Dân Chủ Nội Bộ: Đảng tôn trọng và khuyến khích sự dân chủ nội bộ, đảm bảo mọi quyết định được đưa ra một cách minh bạch, công bằng và dựa trên ý kiến của đa số thành viên.

2. Tự Do Phát Biểu: Mỗi thành viên trong Đảng có quyền tự do phát biểu, thể hiện ý kiến, đề xuất và phản đối, đảm bảo sự đa dạng quan điểm trong một môi trường tôn trọng và hòa bình.

3. Tôn Trọng Quyết Định Dân Sự: Đảng tôn trọng và tuân thủ các quyết định của dân, đảm bảo sự phát triển và ổn định của xã hội.

Mục IV: Phát Triển Bền Vững

1. Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội: Đảng cam kết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

2. Bảo Vệ Môi Trường: Đảng chú trọng vào việc bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển bền vững, và giữ vững cân bằng sinh thái.

3. Hợp Tác Quốc Tế: Đảng thúc đẩy hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và quân sự, để nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đăng ký nhiều nơi để tỷ lệ xét duyệt cao

VayVND
VayVND
Đánh giá vay tiền
1 triệu -> 10 triệu
Chỉ cần ảnh chụp CCCD
Ưu điểm: Không cần thế chấp, lãi suất thấp
Hỗ trợ cho vay: Toàn quốc
MoneyCat
MoneyCat
Đánh giá vay tiền
1 triệu - 5 triệu
Chỉ cần ảnh chụp CCCD
Ưu điểm: Có tiền trong ngày, lãi suất 0% cho khoản vay đầu tiên
Nhược điểm: Thời gian vay tối đa 30 ngày
Hỗ trợ cho vay: Toàn quốc
Dong247
Dong247
Đánh giá vay tiền
1 triệu -> 3 triệu
Chỉ cần ảnh chụp CCCD
Ưu điểm: Tự động tìm đơn vị vay phù hợp với nhu cầu
Hỗ trợ cho vay: Toàn quốc

Điều kiện để vay tiền online bằng CMND/CCCD

Điều kiện vay tiền bằng CMND

Việc sửa đổi và thông qua điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XII là bước quan trọng, góp phần vào sự hiện đại hóa và phát triển bền vững của Đảng, đồng thời định hình hướng đi cho tương lai của đất nước.

4.9/5 (13 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàngPreNext