Hợp đồng cho vay tiền cá nhân và công ty

I. Bên Thỏa Thuận

1. Bên Cho Vay:

   - Tên: [Tên của Bên Cho Vay]

   - Địa chỉ: [Địa chỉ của Bên Cho Vay]

   - Điện thoại: [Số điện thoại của Bên Cho Vay]

   - Đại diện pháp lý: [Tên và chức vụ của đại diện pháp lý của Bên Cho Vay]

2. Bên Vay:

   - Tên: [Tên của Bên Vay]

   - Địa chỉ: [Địa chỉ của Bên Vay]

   - Điện thoại: [Số điện thoại của Bên Vay]

   - Đại diện pháp lý: [Tên và chức vụ của đại diện pháp lý của Bên Vay]

II. Thỏa Thuận Cho Vay

1. Số Tiền Cho Vay:

   - Số tiền: [Số tiền được ghi bằng số và chữ]

   - Loại tiền tệ: [Loại tiền tệ được sử dụng]

2. Lãi Suất:

   - Lãi suất hàng tháng: [Tỷ lệ lãi suất hàng tháng]

   - Phương thức tính lãi suất: [Phương thức tính lãi suất, có thể là cố định hoặc biến đổi]

3. Thời Hạn Cho Vay:

   - Thời hạn: [Số tháng hoặc năm]

   - Ngày bắt đầu: [Ngày bắt đầu tính thời hạn]

4. Điều Kiện Đặc Biệt:

   - [Các điều kiện đặc biệt nếu có, ví dụ như cần có bảo đảm, hoặc các quy định về việc sử dụng số tiền vay]

III. Điều Kiện Thanh Toán

1. Kỳ Hạn Thanh Toán:

   - Số kỳ thanh toán: [Số kỳ thanh toán]

   - Tần suất thanh toán: [Hàng tháng, hàng quý, hàng năm...]

2. Phương Thức Thanh Toán:

   - [Phương thức thanh toán, có thể là chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt, hoặc các phương tiện thanh toán khác]

3. Các Quy Định Bổ Sung:

   - [Các quy định bổ sung về thanh toán, bao gồm các khoản phạt nếu thanh toán muộn]

IV. Điều Kiện Bảo Đảm

1. Bảo Đảm:

   - [Loại tài sản hoặc bảo đảm khác được cung cấp để bảo đảm cho việc thanh toán]

2. Quyền và Nghĩa Vụ của Bên Bảo Đảm:

   - [Quyền và nghĩa vụ của bên cho vay và bên vay liên quan đến tài sản bảo đảm]

V. Điều Kiện Thanh Lý Hợp Đồng

1. Thanh Lý Hợp Đồng:

   - [Quy định về việc thanh lý hợp đồng khi một trong hai bên không thực hiện đúng các điều khoản]

2. Chi Phí và Phạt:

   - [Các chi phí và phạt liên quan đến việc thanh lý hợp đồng]

VI. Điều Khoản Pháp Lý

1. Luật Áp Dụng:

   - Hợp đồng này sẽ tuân thủ theo luật của [Quốc gia/Tiểu bang/Thành phố] nơi mà nó được ký kết và thi hành.

2. Giải Quyết Tranh Chấp:

   - Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài tại [Tên tổ chức trọng tài] theo quy định của [Quy định về trọng tài].

VII. Các Điều Khoản Cuối Cùng

1. Hiệu Lực Hợp Đồng:

   - Hợp đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký kết bởi cả hai bên.

2. Sửa Đổi:

   - Bất kỳ sửa đổi nào đối với hợp đồng này phải được thực hiện bằng văn bản và được ký kết bởi cả hai bên.

3. Chấm Dứt Hợp Đồng:

   - Hợp đồng này có thể được chấm dứt bởi cả hai bên sau khi thông báo bằng văn bản và tuân thủ các quy định về thanh lý hợp đồng.

Đăng ký nhiều nơi để tỷ lệ xét duyệt cao

VayVND
VayVND
Đánh giá vay tiền
1 triệu -> 10 triệu
Chỉ cần ảnh chụp CCCD
Ưu điểm: Không cần thế chấp, lãi suất thấp
Hỗ trợ cho vay: Toàn quốc
MoneyCat
MoneyCat
Đánh giá vay tiền
1 triệu - 5 triệu
Chỉ cần ảnh chụp CCCD
Ưu điểm: Có tiền trong ngày, lãi suất 0% cho khoản vay đầu tiên
Nhược điểm: Thời gian vay tối đa 30 ngày
Hỗ trợ cho vay: Toàn quốc
Dong247
Dong247
Đánh giá vay tiền
1 triệu -> 3 triệu
Chỉ cần ảnh chụp CCCD
Ưu điểm: Tự động tìm đơn vị vay phù hợp với nhu cầu
Hỗ trợ cho vay: Toàn quốc

Điều kiện để vay tiền online bằng CMND/CCCD

Điều kiện vay tiền bằng CMND

Như vậy, hợp đồng cho vay tiền cá nhân và công ty đã được lập và thỏa thuận giữa hai bên theo các điều khoản được nêu trên. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc giao dịch tài chính giữa các bên.

4.9/5 (13 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàngPreNext