Vay tiền nhanh online An Giang - Chỉ cần CMND có ngay 2,5 triệu

 
​Tỉnh An Giang có 2 Thành phố Long Xuyên và Thành Phố Châu Đốc, Thị xã Tân Châu và 8 Huyện  An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn.
 
Thành Phố Long Xuyên có 11 phường và 2 xã: Phường Mỹ Bình, Phường Mỹ Long, Phường Mỹ Xuyên, Phường Bình Khánh, Phường Mỹ Phước, Phường Đông Xuyên, Phường Mỹ Quý, Phường Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Thới, Phường Bình Đức, Phường Mỹ Hòa, và các Xã Mỹ Hòa Hưng, Xã Mỹ Khánh.
 
Thành Phố Châu Đốc có 5 phường và 2 xã: Phường Châu Phú A, Phường Châu Phú B, Phường Núi Sam, Phường Vĩnh Mỹ, Phường Vĩnh Ngươn và các Xã Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Tế.
Thị Xã Tân Châu có 5 phường và 9 xã: Phường Long Phú, Phường Long Châu, Phường Long Hưng, Phường Long Sơn, Phường Long Thạnh và các Xã Châu Phong, Xã Lê Chánh, Xã Long An, Xã Phú Lộc, Xã Phú Vĩnh, Xã Tân An, Xã Tân Thạnh, Xã Vĩnh Hòa, Xã ​Vĩnh Xương.
 
Huyện An Phú có 2 thị trấn và 12 xã: Thị trấn An Phú, Thị trấn Long Bình, và các Xã Đa Phước, Xã Khánh An, Xã Khánh Bình, Xã Nhơn Hội, Xã Phú Hội, Xã Phú Hữu, Xã Phước Hưng, Xã Quốc Thái, Xã Vĩnh Hậu, Xã Vĩnh Hội Đông, Xã Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Trường.
 
Huyện Châu Phú có 1 thị trấn và 12 xã: Thị trấn Cái Dầu và các Xã Bình Chánh, Xã Bình Long, Xã Bình Mỹ, Xã Bình Phú, Xã Bình Thủy, Xã Đào Hữu Cảnh, Xã Khánh Hòa, Xã Mỹ Đức, Xã Mỹ Phú, Xã Ô Long Vỹ, Xã Thạnh Mỹ Tây, Xã Vĩnh Thạnh Trung.
 
Huyện Châu Thành có 1 thị trấn và 12 xã: Thị trấn An Châu, và các Xã An Hòa, Xã Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Xã Cần Đăng, Xã Hòa Bình Thạnh, Xã Tân Phú, Xã Vĩnh An, Xã Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Hanh, Xã Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Nhuận, Xã Vĩnh Thành.
 
Huyện Chợ Mới có 2 thị trấn và 16 xã: Thị trấn Chợ Mới, Thị trấn Mỹ Luông và các Xã An Thạnh Trung, Xã Bình Phước Xuân, Xã Hòa An, Xã Hòa Bình, Xã Hội An, Xã Kiến An, Xã Kiến Thành, Xã Long Điền A, Xã Long Điền B, Xã Long Giang, Xã Long Kiến, Xã Mỹ An, Xã ​Mỹ Hiệp, Xã Mỹ Hội Đông, Xã Nhơn Mỹ, Xã Tấn Mỹ.
 
Huyện Phú Tân có 2 thị trấn và 16 xã gồm: Thị trấn Phú Mỹ, Thị trấn Chợ Vàm và các Xã Bình Thạnh Đông, Xã Hiệp Xương, Xã Hòa Lạc, Xã Long Hòa, Xã Phú An, Xã Phú Bình, Xã Phú Hiệp, Xã Phú Hưng, Xã Phú Lâm, Xã Phú Long, Xã Phú Thành, Xã Phú Thạnh, Xã Phú Thọ, Xã Phú Xuân, Xã Tân Hòa, Xã Tân Trung.
 
Huyện Thoại Sơn có 3 thị trấn và 14 xã gồm: Thị trấn Núi Sập, Thị trấn Óc Eo, Thị trấn Phú Hòa và các Xã An Bình, Xã Bình Thành, Xã Định Mỹ, Xã Định Thành, Xã Mỹ Phú Đông, Xã Phú Thuận, Xã Tây Phú, Xã Thoại Giang, Xã Vĩnh Chánh, Xã Vĩnh Khánh, Xã Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Trạch, Xã Vọng Đông, Xã Vọng Thê.
 
Huyện Tịnh Biên có 3 thị trấn và 11 xã gồm: Thị trấn Tịnh Biên, Thị trấn Chi Lăng, Thị trấn Nhà Bàng và các Xã An Cư, Xã An Hảo, Xã An Nông, Xã An Phú, Xã Nhơn Hưng, Xã Núi Voi, Xã Tân Lập, Xã Tân Lợi, Xã Thới Sơn, Xã Văn Giáo, Xã Vĩnh Trung.
 
Huyện Tri Tôn có 2 thị trấn và 13 xã gồm: Thị trấn Tri Tôn, Thị trấn Ba Chúc và các Xã An Tức, Xã Châu Lăng, Xã Cô Tô, Xã Lạc Quới, Xã Lê Trì, Xã Lương An Trà, Xã Lương Phi, Xã Núi Tô, Xã Ô Lâm, Xã Tà Đảnh, Xã Tân Tuyến, Xã Vĩnh Gia, Xã Vĩnh Phước.

 

 

Điểm qua 1 số thông tin về hình thức vay tiền nhanh tại An Giang: hình thức vay tiền mặt, danh sách các đơn vị cho vay, các điểm lưu ý

 

1. Hình thức vay tiền mặt phổ biến hiện nay

 
 
 1. Vay tiền mặt theo cà vẹt (đăng ký) xe máy 
 2. Vay tiền mặt theo lương
 3. Vay tiền mặt theo hóa đơn tiền điện
 4. Vay tiền mặt theo sim viettel
 5. Vay tiền mặt dành cho cán bộ công nhân viên nhà nước
 6. Vay tiền mặt theo trả góp ở tổ chức tín dụng khác
 7. Vay tiền mặt theo bảo hiểm nhân thọ
 8. Vay tiền bằng CMND
 9. Vay tiền bằng CMND + hộ khẩu
 
 

 

 

3. Nhận tiền giải ngân khi vay tiền nhanh bằng cách nào?

Thời hạn để tôi đến nhận tiền giải ngân là bao lâu?

 • Đối với trường hợp nhận tiền tại Viettel hoặc MoMo, khách hàng phải nhận tiền giải ngân trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin nhắn thông báo khoản vay đã sẵn sàng giải ngân. Nếu quá thời hạn trên mà khách hàng không đến nhận, tiền giải ngân sẽ bị hoàn trả và khoản vay sẽ bị hủy.
 • Đối với trường hợp nhận tiền bằng tài khoản ngân hàng, khách hàng sẽ nhận được tiền trong vòng 4 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được tin nhắn thông báo khoản vay đã sẵn sàng giải ngân. Nếu sai thông tin tài khoản ngân hàng, tiền giải ngân sẽ bị hoàn trả và khoản vay sẽ bị hủy.

Nếu tôi không nhận được tiền giải ngân. Tôi phải làm gì?

 • Vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của đơn vị, tổ chức tài chính, ngân hàng mà bạn đăng ký vay tiền để được hỗ trợ ngay:

Nếu tôi không nhận được tiền giải ngân. Tôi phải làm gì?

 • Vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của đơn vị, tổ chức tài chính, ngân hàng mà bạn đăng ký vay tiền để được hỗ trợ ngay:

Tôi đến nhận tiền giải ngân tại đâu?

 • Qua tài khoản ngân hàng;
 • Cửa hàng Viettel hoặc MoMo

Khi nào tôi có thể nhận được tiền giải ngân?

 • Khi được Giải ngân, Tổ chức, công ty tài chính, ngân hàng sẽ gửi 1 tin nhắn thông báo đến số điện thoại mà bạn đã đăng ký khi làm hồ sơ vay.

 

 

4. Các lưu ý khi thanh toán khoản vay

Khi nào tôi phải thanh toán khoản vay?

 • Công ty, tổ chức tài chính, ngân hàng sẽ gửi đến bạn 1 tin nhắn thông báo giải ngân khoản vay và khi gần đến hạn thanh toán. Bạn cần thanh toán khoản vay sớm trước 1 ngày hoặc đúng hạn như quy định trong Hợp đồng Vay cầm cố với Công ty để tránh phát sinh thêm phí chậm trả và các khoản phí khác (tùy theo từng thời điểm áp dụng).

Tôi có thể thanh toán trước hạn được không?

 • Quý khách được thanh toán khoản vay trước hạn bất kỳ lúc nào kể từ sau khi khoản vay đã được giải ngân. Lưu ý: Bạn cần liên hệ bộ phận xử lý nợ của công ty, tổ chức tài chính ngân hàng mà bạn đăng ký vay tiền để được thông báo số tiền thanh toán khoản vay trước hạn.

Tôi có thể thanh toán trễ hạn không?

Bạn cần liên hệ bộ phận xử lý nợ của công ty, tổ chức tài chính ngân hàng mà bạn đăng ký vay tiền để được xem xét và chấp thuận gia hạn việc thanh toán khoản vay.

 • Ảnh hưởng lịch sử tín dụng của Khách hàng.
 • Ảnh hưởng việc xét duyệt các khoản vay sau này của Khách hàng.
 • Các biện pháp thu hồi nợ và/hoặc khởi kiện sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Phản hồi nhanh

Có 325 phản hồi


 1. Tống Tuyen

  Em ở Kon Tum có chứng minh nhân dân + bằng lái xe máy vậy bên mình có cho vay không . Em cần vay 100tr
  Trả lời08/05/2020
 2. Xuân Dũng

  tôi can gấp 25 triệu trong ngày mai
  Trả lời07/05/2020
 3. Lưu Tuyen

  thủ tục như thế nào bạn oi. Vay đc bao nhiêu vậy
  Trả lời06/05/2020
 4. Vu Khanh

  Mình ở nb làm việc ở Nghệ An có vay đk k
  Trả lời05/05/2020
 5. Pham Cường

  Mình đang cần 80 triệu để làm ăn. Mình đã dien thông tin đăng ký vay rồi.
  Trả lời04/05/2020
 6. Tran Anh

  Toi muon vay 80 triệu gap
  Trả lời03/05/2020
 7. Đỗ Kiên

  Tu van giup toi, khoan vay 10 triệu
  Trả lời02/05/2020
 8. Tống Giang

  Mình đang cần 100tr để làm ăn. Mình đã dien thông tin đăng ký vay rồi.
  Trả lời01/05/2020
 9. Tran Giang

  Toi can vay 80t
  Trả lời30/04/2020
 10. Đỗ Trường

  minh dang can mot khoan vay 80t
  Trả lời29/04/2020